انتخاب محصول


- 1 GB de disco
10 Gb de transferencia mensual
Cuentas de Email sin limite
Cuentas FTP sin limite
- 5 GB de disco
50 Gb de transferencia mensual
Cuentas de Email sin limite
Cuentas FTP sin limite
Bases mysql sin limite
- 15 GB de disco
150 Gb de transferencia mensual
Cuentas de Email sin limite
Cuentas FTP sin limite
Bases mysql sin limite
- Hosting sin límite de transferencia ni espacio en disco
Válido para un dominio
- Servicio de Hosting Basico
Cuentas de Correo Ilimitadas
500 Mb de espacio de hosting
- Servicio de Hosting Avanzado
Ilimitadas cuentas de emails
MYSQL Ilimitado
1200 Mb de espacio de hosting
- Parking Adicional para un dominio
- Gestión DNS en cPanel
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.80.173.217) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution